Dutch Institute for Emergent Phenomena (DIEP)

Game Changer 2: Dutch Institute for Emergent Phenomena (DIEP)

Gezien het belang van wiskundige modellering van (universele) emergentie-verschijnselen, en de daarmee gepaard gaande numerieke (multischaal) vraagstukken, zullen onderzoekers in DIEP tevens toegang moeten hebben tot zeer geavanceerde computationele faciliteiten en expertise. De noodzaak van hoogwaardige computerfaciliteiten, die gedeeld wordt met veel andere NWA routes, vereist een additionele investering van 5 M€/jr. Een ander belangrijk speerpunt van DIEP is het opleiden van de volgende generatie wetenschappers en hen te inspireren om in transdisciplinaire samenwerkingsverbanden de grote wetenschappelijke vraagstukken van hun tijd aan te pakken. Het resultaat zal zijn dat, in plaats van af en toe in te springen op de ontwikkelingen in het emergentieonderzoek, Nederland hierin voortaan toonaangevend zal zijn.

DIEP heeft een aparte web-site beschikbaar.

De transdisciplinaire uitdagingen en de intrigerende mogelijkheid dat alle emergente verschijnselen manifestaties zijn van dezelfde onderliggende principes, maken het essentieel om onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden samen te brengen. Om dit te bewerkstelligen is een toonaangevend internationaal instituut gewijd aan problemen op het interdisciplinaire terrein van emergent gedrag Dit is het beoogde Dutch Institute for Emergent Phenomena. DIEP.