In 2040 zijn betastudenten net zo divers als de Nederlandse bevolking

Game Changer 3: In 2040 zijn betastudenten net zo divers als de Nederlandse bevolking

1. Programma voor basisschoolkinderen
Er zijn uitstekende initiatieven om jonge kinderen te laten kennismaken met exacte wetenschap, zoals Universe Awareness, het NOVA planetarium, de MuseumJeugdUniversiteit en Kidzlab. Helaas bereiken deze initiatieven slechts een klein deel van de ruim anderhalf miljoen kinderen op de basisschool. In het algemeen blijken leraren in het basisonderwijs geen duidelijk beeld te hebben van wat wetenschap en technologie inhoudt en hebben vaak weinig affiniteit met het onderwerp. Wij gaan zorgen voor een lesprogramma dat leerkrachten in hun klas kunnen gebruiken zonder dat ze zelf in de fundamenten van ruimte en tijd hoeven te duiken. We spelen in op de nieuwsgierigheid van de kinderen en zorgen dat elk kind ziet dat het een bètastudie zou kunnen kiezen.

2. Professionelere wetenschapscommunicatie
Er gebeurt veel aan wetenschapscommunicatie in ons vakgebied met publiekslezingen, populair- wetenschappelijke boeken en televisiecolleges. De ingestuurde vragen van de wetenschapsagenda laten zien dat veel mensen vragen hebben over fundamentele onderwerpen. Tegelijk laten hun inzendingen ook zien dat ze geen goed zicht hebben op wat wetenschappers doen, met bijvoorbeeld vragen als ‘Is 0,999… gelijk aan 1?’ Het is tijd om te meten hoe goed onze communicatie werkt. We zetten enquêtes uit onder de bevolking om te onderzoeken wat ze wél en niet weten. Net als bij de wetenschapsagenda organiseren we momenten waarop iedereen vragen in mag brengen. We zullen onze outreach baseren op deze informatie én op resultaten uit de sociale wetenschappen die laten zien wat wel en niet effectief is op dit gebied.


Ons plan van aanpak bestaat uit een nationaal programma voor basisschoolkinderen en het professionaliseren van onze wetenschapscommunicatie. Met een bijdrage van 3 M€/j zetten we in op een blijvende, langdurige verandering in de samenleving.