Outreach Call

 

De open call voor outreach over het thema ‘Bouwstenen van ons bestaan’ is teruggetrokken.

De vorm waarin de call werd aangeboden, blijkt niet op alle punten te voldoen aan de subsidierichtlijnen die hiervoor gelden.

Het gereserveerde bedrag voor de call blijft integraal beschikbaar voor outreach-activiteiten.

Momenteel onderzoekt NWO in nauwe samenspraak met de route Bouwstenen van ons bestaan op welke alternatieve manier het geld besteed kan worden.

About two weeks ago we send out information about our outreach call to all of you.

Unfortunately, we now have to withdraw this call because it does not comply with the NWO grant rules.

However, the budget will still be available for the same purpose.

Therefore we are now figuring out, together with NWO, how to subsidize outreach projects within our field.

This means your original ideas still can find a place in our new procedure.