Programmabeschrijving

NWA Route 2 Startimpuls Bouwstenen der Materie en Fundamenten van Ruimte en Tijd

Zwaartekracht – een nieuwe ontdekkingsreis

Onze route richt zich op fundamentele vragen over materie, ruimte, tijd en het heelal. Voor de startimpuls nemen we ‘zwaartekracht’ als centraal thema. Dit thema biedt ongekende kansen voor Nederland om theorie, experiment en instrumentatie op nieuwe manieren met elkaar te verbinden. Ook zetten we in op evidence-based wetenschapscommunicatie. Via onze plannen voor community building willen we de achterban van de hele route betrokken houden.

Doelstellingen

De route Bouwstenen gaat over de fundamentele vraag of we het bestaan en de evolutie van het universum kunnen begrijpen.

Wetenschappelijke uitdagingen

In het voetspoor van Newton en Einstein is het beter begrijpen van zwaartekracht een van de grootste uitdagingen in de 21ste eeuw.

Programmatische aanpak

Het onderzoek is opgedeeld in diverse (sub)projecten. Alle projecten worden uitgevoerd door een vast team aan leden.

Kansen voor het oprapen.

Wij onderzoeken fundamentele vragen over materie, ruimte en tijd en het heelal. Eerder onderzoek naar deze vragen heeft als spin-off enorme maatschappelijke doorbraken opgeleverd.

Deelnemen aan onderzoek