WP1: Task-force en site studie voor Einstein Telescope in Nederland

WP1: Task-force en site studie voor Einstein Telescope in Nederland

  • Post by:
  • 12:28PM mrt 29, 2018
  • Comments off
Onderzoekers:

Dr. A. Bertolini

Nikhef

Email: nielsvb@nikhef.nl

Prof. S. Bentvelsen – Routetrekker

Senior Lecturer
Directeur Nikhef en hoogleraar natuurkunde aan de UvA

Email: s.bentvelsen@nikhef.nl

Voorstel:

De focus van het project is een geologische en seismische studie van Zuid Limburg, de regio die een kandidaat is om de Einstein Telescoop (ET) te huisvesten, de derde generatie Europese zwaartekrachtgolven detector. De Einstein Telescoop  is a baanbreker in de NWA Route #5, omdat deze het mogelijk maakt om zwaartekrachtgolven te meten van de allerdichtste toestand van materie, de periode net na de Oerknal nog voordat de eerste sterren werden gevormd. Dit is een tijdperk dat niet toegankelijk is voor huidige en toekomstige conventionele telescopen die elektromagnetische straling meten. Het doel van deze studie is om een realistisch model te produceren van de lokale ondergrondse omgeving en van de overeenkomstige Newtoniaanse ruis niveau. Het project verloopt volgens planning, en alle partners doen enthousiast mee, bewust van het belang van de voorlopige studie voor de Nederlandse kandidatuur. De resultaten en mijlpalen die zijn behaald in de eerste 12 maanden kunnen als volgt worden samengevat:
  • een array van honderd autonome seismische sensoren is aangekocht
  • de tweejarige postdoc positie is ingevuld door een expert op het gebied van seismologie aan te nemen bij Nikhef
  • een publiek toegankelijke bewaarplaats voor data is opgezet bij Nikhef
  • de seismische array is ingezet in Terziet (Zuid Limburg) en beelden van de lokale ondergrondse geologie zijn geproduceerd door zowel omgevingsruis (passieve studie) als een seismische trilapparaat (actieve studie) te gebruiken als bron van excitatie. De configuratie van de array is ontworpen in samenwerking met Shell, en tijdens de actieve studie is gebruik gemaakt van een vernieuwende trilbron, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Seismic Mechatronics, om de overlast van de metingen te beperken. Publicaties over de resultaten worden voorbereid.
  • De resultaten van de twee studies zijn gebruikt om een locatie zonder breuklijnen te vinden voor een 300 meter diep boorgat. Het boren is recent voltooid. In het boorgat zal een permanent meetstation worden geplaatst om de seismische ruis op grote diepte te karakteriseren, dit is cruciale informatie om de locatie te kwalificeren om de Einstein Telescoop te hosten.
Het projectteam zal de komende maanden actief zijn op de plaats van het boorgat: TNO en Deltares zullen bijdragen aan de data-analyse, terwijl Nikhef in samenwerking met KNMI additionele data zal verzamelen met een extra breedbandige seismometer en de seismische array. Deze data zal worden gebruikt om een realistisch model te maken van de lokale Newtoniaanse ruis als functie van de diepte. De uitkomst van het onderzoek is ook van groot belang voor de industrie, omdat de geologie van te voren bekend moet zijn om te begrijpen hoe de ondergrondse constructie kan worden gerealiseerd, waarvoor momenteel een enorm bedrag van 550 MEuro is voorzien.