WP2: Blauwdruk voor de Dutch Institute for Emergent Phenomena

WP2: Blauwdruk voor de Dutch Institute for Emergent Phenomena

  • Post by:
  • 2:12PM apr 04, 2018
  • Comments off
Onderzoekers:

Prof. J. de Boer

Nikhef

Email: J.deBoer@uva.nl

Voorstel:

In dit project zal een breed georiënteerde postdoc, als effectieve kwartiermaker en onder supervisie van de PI en de andere twee aanvragers, een meervoudig workshop en bezoekersprogramma coördineren om als kiem en startpunt te fungeren van het Dutch Institute for Emergent Phenomena (DIEP). In totaal worden een aantal internationale workshops georganiseerd op verschillende breed ingestoken thema’s zoals: quantum gravity (WS1), quantum matter (WS2), self-organized soft/bio-inspired matter (WS3), multi-scale modeling and simulation (WS4) and living matter (WS5). Deze onderwerpen vertegenwoordigen een wijds palet aan emergente fenomenen en bieden volop kansen op kruisbestuiving vanuit de verschillende disciplines. De workshops en het (senior) bezoekersprogramma dienen verder tot een scherpere identificatie van de meest urgente en beloftevolle onderzoeksvragen en het verstevigen van de internationale positie en zichtbaarheid van het Nederlandse emergentie onderzoek. Na 2 jaar moet dit leiden tot een concreet plan van aanpak, in termen van een rapport, richting een internationaal toonaangevend instituut op het interdisciplinaire veld van emergente fenomenen. De eerste workshop zal plaatsvinden op het Institute for Advanced Study op de Universiteit van Amsterdam. De locaties van de overige workshops zal in onderling overleg worden bepaald en een representatie vormen van het brede nationale karakter van dit snel ontwikkelende onderzoeksgebied. Naast de breed ingestoken workshops en het bezoekersprogramma concentreert het specifieke onderzoek in dit project zich op het thema van emergente zwaartekracht onder leiding van de PI. Het onderzoek zal zich richten op het contrast (en de mogelijke overeenkomsten) tussen de verschillende technieken om emergentie in zwaartekracht (renormalisatie groep, quantum informatie) en in andere richtingen (kritisch gedrag, zelf-organisatie) te bestuderen. De kruisbestuiving tussen deze ideeen biedt een uitgelezen kans om tot nieuwe doorbraken te leiden in zowel quantum zwaartekracht, als voor het begrip van emergente fenomenen in andere disciplines.