WP5: Het Zwaartekrachtsgolf-Heelal

WP5: Het Zwaartekrachtsgolf-Heelal

  • Post by:
  • 2:16PM apr 04, 2018
  • Comments off
Onderzoekers:

Prof. G. Nelemans

Nikhef

Email: nelemans@astro.ru.nl

Tagline: Zwaartekrachtsgolven zijn rimpelingen in de ruimte-tijd die ongestoord met de lichtsnelheid door het heelal bewegen.

Voorstel:

Zwaartekrachtsgolven zijn rimpelingen in de ruimte-tijd die ongestoord met de lichtsnelheid door het heelal bewegen. Ze worden veroorzaakt door gebeurtenissen met zowel extreme als extreem veranderlijke zwaartekracht, zoals samensmeltende zwarte gaten en supernova-explosies. Sinds kort is het mogelijk zwaartekrachtsgolven die langs de Aarde komen te detecteren met uiterst gevoelige instrumenten. In Nederland werken natuur- en sterrenkundigen aan diverse detectoren waarmee zwaartekrachtsgolven van verschillende golflengtes en verschillende bronnen kunnen worden gedetecteerd. Ook is er veel kennis over de mogelijke elektromagnetische straling die samen met de zwaartekrachtsgolven opgewekt kan worden. Ten slotte is er in ons land grote expertise op het gebied van de diverse bronnen van zwaartekrachtsgolven in het heelal. Om de hele Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap toegang te geven tot een overzicht van de diverse bronnen van zwaartekrachtsgolf gaan we een softwareomgeving ontwikkelen waarin het hele zwaartekrachtsgolf-heelal gesimuleerd kan worden, inclusief de bijbehorende elektromagnetische straling van de bronnen. Op deze manier kunnen studies van de synergie tussen zwaartekrachtsgolf-metingen en elektromagnetische gegevens worden gedaan en kan bestudeerd worden welke ontwerpen van toekomstige detectoren (zoals de Einstein Telescope en LISA) naar verachting de meest optimale nieuwe kennis zullen opleveren.