WP6: Zwaartekracht voor scholieren

WP6: Zwaartekracht voor scholieren

  • Post by:
  • 2:17PM apr 04, 2018
  • Comments off

Tagline: Het doel van dit project is om Nederlandstalige onderwijsactiviteiten (in het natuur en techniek domein) te ontwikkelen voor kinderen in de leeftijdscategorie 9-16 jaar.

Voorstel:

Het doel van dit project is om Nederlandstalige onderwijsactiviteiten (in het natuur en techniek domein) te ontwikkelen voor kinderen in de leeftijdscategorie 9-16 jaar. Deze activiteiten worden opgezet rond onderzoeksthema’s die binnen deze route een belangrijke rol spelen, namelijk zwaartekracht, licht en de daarmee samenhangende fenomenen en effecten die we waarnemen in het heelal. Bij de ontwikkeling van de activiteiten zullen gevestigde en beproefde methodes op het gebied van natuurwetenschappelijk-onderwijs gevolgd worden zoals het deelnemend en terugkoppeling ontwerp van het onderzoek-gedreven 5E model. De ontwikkeling zelf zal gedaan worden door onderzoekers in de wetenschapsgebieden als de astrofysica, natuurkunde, informeel wetenschappelijk-leren en wetenschapscommunicatie in nauwe samenwerking met docenten en leerlingen. Het multidisciplinaire karakter van het team zorgt ervoor dat de nieuwe activiteiten niet alleen wetenschappelijk correct zijn, maar ook pedagogisch van het allerhoogste niveau.