WP7: Fase camera’s voor toekomstige zwaartekrachtsgolven detectoren

WP7: Fase camera’s voor toekomstige zwaartekrachtsgolven detectoren

  • Post by:
  • 2:18PM apr 04, 2018
  • Comments off
Onderzoekers:

Dr. A. Bertolini

Nikhef

Email: nielsvb@nikhef.nl

Dr. N. van Bakel

Nikhef

Email: nielsvb@nikhef.nl

Jan-Willem den Herder

Astrofysicus

Email: J.W.A.den.Herder@sron.nl

Tagline: Voor toekomstige gravitatiegolven detectoren Einstein Telescope en LISA is het noodzakelijk om gesegmenteerde fotodiodes met uitleeselektronica te ontwikkelen.

Voorstel:

Voor toekomstige gravitatiegolven detectoren Einstein Telescope en LISA is het noodzakelijk om gesegmenteerde fotodiodes met uitleeselektronica te ontwikkelen. Nikhef heeft vergelijkbare systemen gebouwd voor Advanced Virgo: quadrant fotodiode systemen voor de uitlijning van de Advanced Virgo spiegels en wavefront sensoren om thermische aberraties in de optica te compenseren. Nikhef wil deze technologien  verder ontwikkelen voor het optimaliseren van Advanced Virgo en Einstein Telescope, en samen met SRON geschikt maken voor LISA in de ruimte. De opzet van dit werk is om de kennis, beschikbaar bij de twee onderzoeksinstituten (Nikhef en SRON) te combineren. Dit gaat gerealiseerd worden door een Postdoc, die als taak krijgt om onderdelen van de fase camera te ontwikkelen. Het streven is om de synergie tussen Advanced Virgo en ET en/of LISA te maximaliseren. De Postdoc zal ingebed worden in de groep op het Nikhef. Na een conceptueel ontwerp voor de fase camera voor de verschillende interferometers zal in overleg met mogelijke industriële partners gekeken worden welke delen efficiënt in Nederland ontwikkeld kunnen worden, rekening houdend met beschikbare expertises. Bij het Nikhef is kennis ontwikkeld op het gebied van quadrant photodiodes, wavefront sensoren en uitleeselektronica. Bij SRON is er kennis op het gebied van space qualified hardware en zogenaamde hardware simulatoren om instrumentatie te testen voor gebruik in de ruimte. Beide instituten stellen technische mankracht beschikbaar uit hun engineering afdelingen.