Projectplan NWA

Projectplan NWA

De RvB heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het projectplan voor de uitvoering van het NWO-programma Nationale Wetenschapsagenda en het bureau gevraagd om de uitwerking van de call ter hand te nemen. De domeinbesturen zijn uitgenodigd om het projectteam hun ideeën mee te geven voor de implementatie van het plan en suggesties te doen voor de in te stellen programma- en beoordelingscommmissie.

Op 7 maart heeft de RvB ingestemd met de contouren van het NWO-programma Nationale Wetenschaps­agenda en daarna op onderdelen uitgebreid overleg gevoerd met de kenniscoalitie en de vakdepartementen. Voor de ronde 2018 zal het NWA-programma worden uitgevoerd langs 4 actielijnen:

  1. Langjarige onderzoeksfinanciering van consortia uit NWA-routes,
  2. Specifieke extra bijdrage vakdepartementen met cofinanciering OCW,
  3. In stand houden netwerken en vernieuwing van de Nationale Wetenschapsagenda,
  4. Wetenschapscommunicatie en outreach.

Het projectplan dient als basis voor de concrete uitwerking in calls, in eerste instantie voor de eerste lijn. De planning is dat na ontvangst van de opdrachtbrief van OCW de call nog in mei gepubliceerd wordt. Op 8 mei is er een feestelijke informatiebijeenkomst met de minister van OCW. Er is een aparte pagina met nader informatie en FAQ op de website van NWO.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *